شنبه, 17 خرداد 1399
سخن مقام معظم رهبری
سخنان مقام معظم رهبری

آیا می دانید در هنگام وقوع شرایط اضطراری چه باید بکنید؟

در صورت شنیدن آژیر وضعیت اضطراری بی درنگ ساختمان را ترک کنید.

جهت خروج از ساختمان از نزدیکترین خروجی اضطراری که با تابلوها و علائم مشخص شده استفاده نمایید.

در هنگام خروج از ساختمان ها و به ویژه در هنگام حرکت در راه پله ها اصول ایمنی را رعایت نمایید.

پس از خروج از ساختمان خود را فورا به محل تجمع ایمن برسانید و  تا هنگام اعلام وضعیت عادی در محل منتظر بمانید.

در هنگام بروز شرایط اضطراری به هیچ عنوان از آسانسور استفاده ننمایید.

در هنگام بروز شرایط اضطراری در مسیر حرکت خود به محل تجمع ایمن در صورت مشاهده حادثه ای فورا موضوع را به مسئولین مدیریت بحران  اطلاع دهید.

از تجمع در محل حادثه و مسدود کردن مسیر گروه های امدادی جدا خود داری کنید.

 

 
Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا