سه‌شنبه, 8 مهر 1399
سخن مقام معظم رهبری
سخنان مقام معظم رهبری
اخبــار و تــازه ها:

20مهر روز جهانی کاهش اثرات بلایی طبیعی

20مهر روز جهانی کاهش اثرات بلایی طبیعی

آیا می دانید در هنگام وقوع شرایط اضطراری چه باید بکنیم؟

آیا می دانید در هنگام وقوع شرایط اضطراری چه باید بکنیم؟

Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا