یکشنبه, 27 مرداد 1398
سخن مقام معظم رهبری

اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
ردیف نام ونام خانوادگی سمت در کمیته پست سازمانی
1 محمد مهدی جوادیان زاده رئیس مدیر عامل آب منطقه ای استان یزد
2 علیرضا بقائی نیا دبیر رئیس گروه برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش
3 سیف ا… آقا بیگی عضو مدعو -
4 جواد محجوبی عضو کمیته مدیر حراست
5 سید علیرضا کربلایی اکرمی عضو کمیته مدیر دفتر روابط عمومی 
6 محمد حسن رحیمی نسب عضو کمیته فرمانده بسیج
7 اکبر باقری پور عضو کمیته معاون طرح و توسعه
8 سید محمد طباطبایی عضو کمیته معاون حفاظت وبهره برداری
9 فرهاد دهقانی فیروز آبادی عضو کمیته معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
10 حسین کوثری عضو کمیته معاون برنامه ریزی
11 رضا پیروز بخت عضو کمیته مدیر مطالعات پایه منابع آب 
12 علی ارمی عضو کمیته مدیر دفتر تامین و انتقال آب 
Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا